مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» تقسیمات جدید باستان شناسی

تقسیمات جدید باستان شناسی

انواع تقسیمات باستانشناسی تا کنون مرسوم بوده است از جمله عصر مفرغ و عصر آهن یا دوران اسلامی و دوران پیش از اسلام لیکن باید با توجه به چینه شناسی های جدید این دوران را به چهار قسمت خاص تقسیم کرد: دوران قبل از آدم و دوران قبل از نوح و دوران قبل از اسلام و دوران بعد از اسلام. براساس روایات اسلامی آفرینش خدا تعطیل نبوده لذا قبل از حضرت آدم نیز انسانهایی بر روی زمین بوده و تمدن هایی ساخته اند و تکنولوژی و شهر سازی داشته اند ولی به علت جنگ های وحشتناک از بین رفته اند. ولی برخی آثار انها باقی مانده. اما حضرت آدم ع طبق آمایش کروموزمی و تحلیل شاخص های ان به 124هزار سال قبل برمی گردد.ِ براساس تحلیل دی ان ای مشخص شده که همه انسان از یک پدر و مادر به دنیا آمده که بیش از 135هزار سال قدمت دارد.لذا آثاری که بیش از 135هزار سال عمر دارند مربوط به سلسله انسان های قبل از حضرت آدم بوده اند. اما اولین سازه های حضرت آدم خانه کعبه است.(ان اول بیت وضع للناس) البته در ان زمان انسان ها قد بلند و عمر هزار ساله داشته اند. لذا از ابعاد خانه کعبه میتوان به قدرت و قامت حضرت آدم تا زمان حضرت ابراهیم پی برد. زیرا این خانه در زمان حضرت ابراهیم مجددا بازسازی شده است. چنانکه حضرت نوح بیش از هزار سال عمر کرده بود و کشتی ساخته شده اش توانسته همه حیوانات و اشیا را از فیل تا فنجان در خود جای دهد. تا اینکه طوفان نوح می اید. باران و آب همه شهر ها و دست ساخته های باستانی را زیر گل و لای می برد. از جمله شهر سوخته که مانند اغلب شهر های باستانی از زیر گل ولای و خاک نرم بیرون آمده است. البته عذاب الهی قبل از ان هم اتفاق افتاده ولی اغلب منطقه ای بوده است. اما طوفان نوح جهانی بوده و نقشه زمین را هم تغییر داده و براثر رانش زمین نقاطی که به هم نزدیک بودند از هم دور شدند. مثلا حضرت ۀدم در سراندیپ سریلانکا به زمین هبوط کرد و برگه انجیری که استفاده کرده بیان می کند که جنگل انبوهی بوده است. و با پای پیاده به مکه رفته. لذا جنوبشرق ایران به احتمال زیاد قبل از طوفان نوح بدون دریا بوده و به هم نزدیک. در حالیکه بعد از طوفان نوح همه جا دریا شده و برخی زمین ها که مرتفع بودند کم کم از زیر آب بیرون شده اند. که در زمان هخامنشیان کویر لوت در یاچه بوده و کشتیرانی هم داشته است و حتی در سفرنامه مارکوپولو از یزد بعنوان یک جنگل نامبرده شده که این مناطق به دلیل حفاریهای زیاد آب خود را از دست داده و بقیه آبها هم بخار شده و نمک آنها باقی است. تقریبا تمام صحراهای دنیا که نمکزار هستند مانند دریاچه ارومیه در اثر یک شکاف(پل سازی) یا سد سازی (مانند دریاچه اورال) آب خود را از دست داده و ته مانده آنهم بخار شده که نمک بجای گزارده است. لذا قسمتهایی که آب تخلیه شده آبرفت ایجاد شده که بعدا به حلگه و سپس به طوفان شن رسیده است. اما مکانهاییکه آب تبخیر شده نمکزار یا کویر بوجود آمده است.سیستان و بلوچستان در دوران اسلامی انبار گندم بوده است و آب فراوان داشته که اکنون به دلیل سد های موجود در افغانستان به ریگزار تبدیل شده. لذا میتوان گفت شناخت این دوران به باستانشاسی کمک می کند تا زمینه را بهتر جستجو کنند. وجود شهر سالم یا اشیا دست نخورده یک مفهوم دارد و اشیا شکسته شده یا خورده شده مفهوم دیگری دارد. وقتی شهر با تمام امکانات یکجا دفن شده باشد معنی اش این است که دفعتا عذابی نازل شده که افراد فرصت نیافتند تغییراتی بدهند. مانند طوفان نوح که هیچکس باور نمی کرد نفرین حضرت نوح کارساز شود. ولذا شهرهای بیش از شش هزار سال اغلب بدون تغییر بافت مانده اند.

New Archaeological Divisions

Types of ancient divisions have been common so far, including the Bronze Age and the Iron Age or the Islamic period and the pre-Islamic period, but according to new stratigraphy, this period should be divided into four specific parts: the pre-Adam period and the pre-Adam period Noah and the pre-Islamic era and the post-Islamic era. According to Islamic traditions, God's creation was not closed, so before Adam, there were people on earth who built civilizations and had technology and urban planning, but they were destroyed due to terrible wars. But some of their works remain. But according to chromosomal arrangement and analysis of its indicators, Hazrat Adam (AS) dates back to 124 thousand years ago. Based on DNA analysis, it has been determined that all human beings were born from one parent, which is more than 135 thousand years old. They are 135 thousand years old and belong to the human race before Adam. But the first structures of the Prophet Adam's house are the Kaaba. Therefore, from the dimensions of the Kaaba, we can understand the power and stature of Prophet Adam up to the time of Prophet Ibrahim. Because this house was rebuilt in the time of Abraham. As Noah was more than a thousand years old and his ark was able to accommodate all animals and objects from elephants to cups. Until the Flood of Noah. Rain and water flood all the cities and ancient handicrafts. Including the burnt city which, like most ancient cities, has emerged from under the mud of the province and soft soil. Of course, divine punishment has happened before, but it has often been regional. But Noah's flood was universal, and it changed the map of the earth, and the landslide pushed the places that were close to each other apart. For example, Hazrat Idem fell to the ground in Sri Lanka, Sri Lanka, and the fig leaf he used states that it was a dense forest. And went to Mecca on foot. Therefore, the southeast of Iran was probably without the sea and close to each other before the flood of Noah. However, after the flood of Noah, the sea became everywhere and some of the lands that were high were gradually submerged. During the Achaemenid period, the Lut desert was in Yacheh and had ships, and even in Marco Polo's travelogue, Yazd is mentioned as a forest where these areas lost their water due to many excavations and the rest of the water evaporated and their salt remained. . Almost all the deserts in the world that are salt marshes, such as Lake Urmia, have lost their water due to a gap (bridge construction) or dam construction (such as the Ural Lake) and the rest of them have evaporated, leaving salt instead. Therefore, alluvial water has been created in the parts that later reached the cave and then the sandstorm. But the places where the water evaporated were salt flats or deserts. Therefore, it can be said that knowing this period helps archeology to search the field better. Having a healthy city or untouched objects has one meaning and broken or eaten objects have another meaning. When the city is buried with all its facilities, it means that a torment has suddenly descended that people did not have the opportunity to make changes. Like Noah's flood where no one believed that Noah's curse would work. Therefore, cities over six thousand years old have often remained unchanged.

التقسيمات الأثرية الجديدة

كانت أنواع التقسيمات القديمة شائعة حتى الآن ، بما في ذلك العصر البرونزي والعصر الحديدي أو العصر الإسلامي وفترة ما قبل الإسلام ، ولكن وفقًا للطبقات الطبقية الجديدة ، يجب تقسيم هذه الفترة إلى أربعة أجزاء محددة: فترة ما قبل آدم وفترة ما قبل آدم نوح وعصر ما قبل الإسلام وما بعد الإسلام. وفقًا للتقاليد الإسلامية ، لم يتم إغلاق خلق الله ، لذلك قبل آدم ، كان هناك أناس على الأرض بنوا حضارات ولديهم التكنولوجيا والتخطيط الحضري ، لكنهم دمروا بسبب الحروب الرهيبة. لكن بعض أعمالهم باقية. لكن حسب ترتيب الكروموسومات وتحليل مؤشراته ، يعود تاريخ حضرة آدم (ع) إلى 124 ألف سنة مضت ، وبناءً على تحليل الحمض النووي ، فقد تم تحديد أن جميع البشر ولدوا من أحد الوالدين ، أي منذ أكثر من 135 ألف سنة عمرهم 135 ألف سنة وينتمون إلى الجنس البشري قبل آدم. لكن أول هياكل بيت النبي آدم هي الكعبة المشرفة. لذلك ، من أبعاد الكعبة ، يمكننا أن نفهم قوة ومكانة النبي آدم حتى زمن النبي إبراهيم. لأن هذا البيت أعيد بناؤه في زمن إبراهيم. حيث كان عمر نوح أكثر من ألف عام وكانت سفينته قادرة على استيعاب جميع الحيوانات والأشياء من الفيلة إلى الأكواب. حتى طوفان نوح. الأمطار وتفيض المياه بجميع المدن والصناعات اليدوية القديمة. ومنها المدينة المحترقة التي نشأت ، مثل معظم المدن القديمة ، من تحت طين المحافظة وتربة ناعمة. بالطبع ، لقد حدث العقاب الإلهي من قبل ، لكنه غالبًا ما كان إقليميًا. لكن فيضان نوح كان شاملاً ، وغيّر خريطة الأرض ، ودفع الانهيار الأرضي الأماكن القريبة من بعضها البعض. على سبيل المثال ، سقط حضرة إيديم على الأرض في سريلانكا وسريلانكا ، وتشير ورقة التين التي استخدمها إلى أنها كانت غابة كثيفة. وذهب إلى مكة مشيا على الأقدام. لذلك ، ربما كان جنوب شرق إيران خاليًا من البحر وقريبًا من بعضه البعض قبل طوفان نوح. ومع ذلك ، بعد فيضان نوح ، أصبح البحر في كل مكان وغمرت المياه تدريجياً بعض الأراضي المرتفعة. خلال الفترة الأخمينية ، كانت صحراء لوت في ياشيه ولديها سفن ، وحتى في رحلة ماركو بولو ، تم ذكر يزد على أنها غابة ، فقدت مياهها بسبب العديد من الحفريات ، وبقية المياه تبخرت وبقي ملحها. فقدت جميع الصحاري في العالم تقريبًا ، وهي مستنقعات ملحية ، مثل بحيرة أورميا ، مياهها بسبب فجوة (بناء الجسور) أو بناء السدود (مثل بحيرة الأورال) وتبخرت بقية هذه المستنقعات ، تاركة الملح عوضًا عن ذلك. . لذلك ، تم تكوين المياه الغرينية في الأجزاء التي وصلت فيما بعد إلى الكهف ثم العاصفة الرملية. لكن الأماكن التي تبخر فيها الماء كانت عبارة عن مسطحات ملحية أو صحاري. لذلك ، يمكن القول أن معرفة هذه الفترة يساعد علم الآثار على البحث في هذا المجال بشكل أفضل. إن وجود مدينة صحية أو أشياء لم تمس لها معنى واحد والأشياء المكسورة أو المأكولة لها معنى آخر. عندما تُدفن المدينة بكل مرافقها ، فهذا يعني أن عذابًا قد نزل فجأة ولم تتح للناس الفرصة لإجراء تغييرات. مثل طوفان نوح حيث لم يعتقد أحد أن لعنة نوح ستنجح. لذلك ، غالبًا ما ظلت المدن التي يزيد عمرها عن ستة آلاف عام دون تغيير.

नए पुरातत्व विभाग

प्राचीन विभाजनों के प्रकार अब तक सामान्य रहे हैं, जिनमें कांस्य युग और लौह युग या इस्लामी काल और पूर्व-इस्लामिक काल शामिल हैं, लेकिन नई स्ट्रैटिग्राफी के अनुसार, इस अवधि को चार विशिष्ट भागों में विभाजित किया जाना चाहिए: पूर्व-एडम काल और आदम-पूर्व काल नूह और पूर्व-इस्लामिक युग और उत्तर-इस्लामिक युग। इस्लामी परंपराओं के अनुसार, ईश्वर की रचना बंद नहीं थी, इसलिए आदम से पहले पृथ्वी पर ऐसे लोग थे जिन्होंने सभ्यताओं का निर्माण किया और तकनीक और शहरी नियोजन किया, लेकिन वे भयानक युद्धों के कारण नष्ट हो गए। लेकिन उनके कुछ काम बाकी हैं। लेकिन गुणसूत्र व्यवस्था और इसके संकेतकों के विश्लेषण के अनुसार, हजरत आदम (एएस) 124 हजार साल पहले के हैं। डीएनए विश्लेषण के आधार पर, यह निर्धारित किया गया है कि सभी मनुष्यों का जन्म एक माता-पिता से हुआ है, जो कि 135 हजार वर्ष से अधिक है। वे 135 हजार वर्ष पुराने हैं और आदम से पहले मानव जाति के हैं। लेकिन पैगंबर आदम के घर की पहली संरचनाएं काबा हैं। इसलिए काबा के आयामों से हम पैगंबर आदम की ताकत और कद को पैगंबर इब्राहिम के समय तक समझ सकते हैं। क्‍योंकि यह भवन इब्राहीम के समय में फिर से बनाया गया था। चूंकि नूह एक हजार वर्ष से अधिक पुराना था और उसका जहाज हाथियों से लेकर प्यालों तक सभी जानवरों और वस्तुओं को समायोजित करने में सक्षम था। नूह की बाढ़ तक। सभी शहरों और प्राचीन हस्तशिल्प में बारिश और पानी की बाढ़ आ जाती है। जले हुए शहर सहित, जो अधिकांश प्राचीन शहरों की तरह, प्रांत की मिट्टी और नरम मिट्टी के नीचे से निकला है। बेशक, दैवीय दंड पहले भी हुआ है, लेकिन यह अक्सर क्षेत्रीय रहा है। लेकिन नूह की बाढ़ सार्वभौमिक थी, और इसने पृथ्वी का नक्शा बदल दिया, और भूस्खलन ने उन स्थानों को अलग कर दिया जो एक दूसरे के करीब थे। उदाहरण के लिए, हज़रत इदेम श्रीलंका, श्रीलंका में जमीन पर गिरे और उन्होंने जिस अंजीर के पत्ते का इस्तेमाल किया, वह बताता है कि यह एक घना जंगल था। और पैदल ही मक्का चले गए। इसलिए, ईरान का दक्षिण-पूर्व संभवतः समुद्र के बिना था और नूह की बाढ़ से पहले एक दूसरे के करीब था। हालाँकि, नूह की बाढ़ के बाद, समुद्र हर जगह बन गया और कुछ उच्च भूमि धीरे-धीरे जलमग्न हो गई। अचमेनिद काल के दौरान, लुट रेगिस्तान याचेह में था और उसके पास जहाज थे, और यहां तक ​​कि मार्को पोलो के यात्रा वृतांत में भी, यज़्द को एक जंगल के रूप में वर्णित किया गया है, जिसने कई खुदाई के कारण अपना पानी खो दिया, और बाकी का पानी वाष्पित हो गया और उनका नमक बना रहा। दुनिया के लगभग सभी रेगिस्तान जो नमक के दलदल हैं, जैसे उर्मिया झील, एक अंतराल (पुल निर्माण) या बांध निर्माण (जैसे यूराल झील) के कारण अपना पानी खो चुके हैं और उनमें से बाकी नमक छोड़कर वाष्पित हो गए हैं। . इसलिए उन हिस्सों में जलोढ़ पानी बनाया गया है जो बाद में गुफा और फिर रेतीले तूफान में पहुंचे। लेकिन जिन जगहों पर पानी वाष्पित हुआ, वे नमक के फ्लैट या रेगिस्तान थे। इसलिए यह कहा जा सकता है कि इस अवधि को जानने से पुरातत्व को क्षेत्र की बेहतर खोज करने में मदद मिलती है। एक स्वस्थ शहर या अछूती वस्तुओं के होने का एक अर्थ होता है और टूटी-फूटी या खायी हुई वस्तुओं का एक और अर्थ होता है। जब शहर अपनी सारी सुविधाओं के साथ दफन हो जाता है, तो इसका मतलब है कि एक पीड़ा अचानक उतर गई है कि लोगों को बदलाव करने का अवसर नहीं मिला। नूह की बाढ़ की तरह जहाँ किसी को विश्वास नहीं था कि नूह का श्राप काम करेगा। इसलिए, छह हजार साल से अधिक पुराने शहर अक्सर अपरिवर्तित रहे हैं।

فرم ارسال نظر  روانشناس ایرانی در لندن   |   دستگاه آب قلیایی دکتر مومنی   |   قیمت ایمپلنت دندان   |   ساخت وبلاگ   |   تولیدی لباس در اراک  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


 در 60 ثانیه وبلاگ خودتو بساز !! در 60 ثانیه وبلاگ خودتو بساز !! مشاهده