مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» نجات اقتصاد با تولیدات زیر زمینی

نجات اقتصاد با تولیدات زیر زمینی

اقتصاد ایران فقط با تولیدات زیر زمینی نجات پیدا کرده و قدرت یافته است. زیرا اقتصاد روی زمین! اقتصاد لیبرالی بوده و کلیدش دست دشمنان این ملت قرار داشته و همیشه در ان کار شکنی می شده است نمونه آن خودرو سازی است که مانند یک حزب سیاسی عمل می کند و فقط به فکر عزل و نصب وزیر است. و هیچ وزیری بدون موافقت آنها برقرار نمی ماند. یا صنعت مرغ و گوشت که دائما بازی در می اورند و تا دولت مجبور به واردات بیشتر شود و ارز گرانتر و درنهایت پول ملی ضعیف و مردم احساس فقر نموده و خواهان بازگشت به آمریکا شوند. چنانچه وزیر صمت پر قدرتی مثل نعمت زاده که خود را پدرخوانده صنعت می داند خیلی راحت گفته بود باید مدیر هم از خارج وارد کنیم! یعنی مدیران ایرانی بی عرضه هستند. این گونه تفکر از: آموزه های بیگانه پرستی بر می اید که: همه مدیران بلا استثنا در صنعت در کلاس تیلور و ماکیاولی و پیتر دراکر یاد گرفته اند. (چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم). اما ملت ایران و با هوشمندی و ذکاوت تولیدات خود را از روی زمین به زیر زمین منتقل کرد و ازچشم اغیار دوری گزید. پیروزی های شگفت انگیز در صنایع نظامی و دفاعی نشان می دهد که هرچه از چشم اغیار دورتر بوده اند موفقیت بیشتری به دست اورده اند. نه تنها در صنایع نظامی بلکه در نانو و و دیگر علوم نیز این پیشرفت ها دیده می شود. دشمن سعی کرد به نام مدرنیته یا تخصصی کردن امور آنها را از محاق در اورد تا بتواند از بین ببرد اما نتوانست البته برخی صنایع مثل هسته ای که اسیر این تبلیغات شد دیدیم که چه بلایی سرش آمد. و دشمن آنها را یا ترور کرد و یا اخراج و یا اینکه کارخانه را تعطیل نمود. لذا هرجا تعطیلی تولیدات است یعنی: دشمن در انجا نفوذ دارد که مهمتر عامل آنها بانکها هستند. بانکها که در یک سیستم فوق پیچیده اندیشه صهیونیزم را اجرا می کنند توانسته اند در یک کشور شیعه، نزولخواری را بعنوان عملیات بانکداری اسلامی ثبت کنند. و قدرت آنها از مراجع هم بالاتر است زیرا مرکز فقهی بانک مرکزی درصدد بانکی کردن اسلام است نه اسلامی کردن بانکها! و فقط فقهایی را می پذیرد که مشکلی با سیستم ربوی نداشته باشند. روش آنها در تعطیلی کارخانجات هم روش دام انداختن است. پیشنهاد وام تولید! می دهند. این امر تا مدتها تولید را مسکوت نگه می دارد تا وام تصویب شود:می گویند نقدینگی ندارید: صبر کنید تا نقدینگی تصویب شود. وقتی کاملا خط خوابید و ماشین آلات آن از رده خارج شد وام را می دهند. چون امکان تولید ضعیف شده مدیران نمی توانند اقساط را پس بدهند لذا آنها را دستگیر و کارخانه را مصادره می کنند. اما تولید زیر زمنی گول وام ها را نمی خورد. و کاری با بیمه و مالیات و اجاره و غیره ندارد! در یک زیر زمین مسکونی کفش و لباس تولید می کنند. و به قیمت یک دهم بازار به دستفروشها می دهند. با روی کار امدن طالبان در افغانستان، دوخت لباسهای سنتی و تولیدات زیر زمین توسعه یافته است. لذا تولیدات زیر زمینی به دور از نظارت ها و پیگیری های غرب زده ها نیاز جامعه را مرتفع می کنند. برخلاف تولیدات رو زمینی که با کاهش ارزش پول ملی، گرانی و امثال آن درگیر هستند. زنجیره تولید زیر زمینی بقدری وسیع است که نیاز همه مردم را بر اورده می کند. و الا کارخانجات با ده درصد ظرفیت تولید که قادر نیستند نیاز را بر طرف کنند. بسیاری از این اجناس خارجی تولید داخلی است ولی برای رد گم کردن مجبور است از برند خارجی استفاده کند. کفش نبوک و آدیداس و لباسهای فشن و غیره همه در زیر زمین ها تولید می شوند ولی مارک دیگری بر انها زده می شود. لذا می بینیم که خرید از مصادر رسمی هم کاهش یافته و تقاضا برای آنها از بین رفته است.

Saving the economy with underground production

Iran's economy has been saved and strengthened only by underground production. Because the economy on earth! It is a liberal economy and its key is in the hands of the enemies of this nation and it has always been broken. And no minister will be established without their consent. Or the poultry and meat industry, which is constantly playing games until the government is forced to import more and the currency is more expensive and eventually the national currency is weak and people feel poor and want to return to the United States. If a powerful minister like Nematzadeh, who considers himself the godfather of industry, had said very easily, we should also import a manager from abroad! That is, Iranian managers are out of supply. This kind of thinking comes from the teachings of xenophobia: All managers, without exception, in the industry have learned in the classes of Taylor, Machiavelli, and Peter Drucker. (What can I do, my teacher did not teach me anything else). But the people of Iran, with their intelligence and ingenuity, moved their products from the ground to the underground and avoided the eyes of Aghiar. Amazing victories in the military and defense industries show that the farther away from the eyes of the elite, the more success they have achieved. These advances can be seen not only in the military industry but also in nano and other sciences. The enemy tried to destroy them in the name of modernity or specialization in order to destroy them, but he could not. And the enemy either assassinated them or fired them or closed the factory. Therefore, wherever there is a shutdown of production, it means: the enemy has influence there, the most important factor of which is the banks. Banks that implement the idea of ​​Zionism in a very complex system have been able to register degeneration as an Islamic banking operation in a Shiite country. And their power is higher than the authorities because the jurisprudential center of the Central Bank seeks to bank Islam, not to Islamize the banks! And it only accepts jurists who do not have a problem with the usury system. Their method of closing factories is also a method of trapping. Production loan offer! they give. This keeps production quiet for a long time until the loan is approved: they say you have no liquidity: wait until the liquidity is approved. They give you a loan when you are completely asleep and the machines are out of date. Because of the possibility of poor production, managers cannot return the installments, so they arrest them and confiscate the factory. But underground production does not fool loans. And it has nothing to do with insurance, taxes, rent, etc.! They produce shoes and clothes in a residential basement. And they give it to the peddlers at a price of one tenth of the market. With the rise of the Taliban in Afghanistan, the sewing of traditional clothing and underground products has developed. Therefore, underground products, far from the supervision and pursuit of the westernized, meet the needs of society. Unlike land production, which is affected by the devaluation of the national currency, inflation and the like. The underground production chain is so large that it meets the needs of all people. Otherwise, factories with ten percent of production capacity that can not meet the need. Many of these foreign goods are domestically produced, but he has to use a foreign brand to avoid getting lost. Nubuck and Adidas shoes and fashionable clothes, etc. are all produced underground, but they are branded differently. Therefore, we see that purchases from official sources have also decreased and the demand for them has decreased.

إنقاذ الاقتصاد من خلال الإنتاج تحت الأرض

تم إنقاذ الاقتصاد الإيراني وتعزيزه فقط من خلال الإنتاج تحت الأرض. لأن الاقتصاد على الأرض! إنه اقتصاد ليبرالي ومفتاحه في أيدي أعداء هذه الأمة وقد تم كسره على الدوام. ولن ينشأ أي وزير دون موافقتهم. أو صناعة الدواجن واللحوم ، والتي تلعب باستمرار حتى تضطر الحكومة إلى استيراد المزيد وتكون العملة أغلى ثم تصبح العملة الوطنية في النهاية ضعيفة ويشعر الناس بالفقر ويريدون العودة إلى الولايات المتحدة. إذا قال وزير قوي مثل نعمة زادة ، الذي يعتبر نفسه عراب الصناعة ، بسهولة شديدة ، يجب علينا أيضًا أن نستورد مديرًا من الخارج! وهذا يعني نفاد المعروض من المديرين الإيرانيين. يأتي هذا النوع من التفكير من تعاليم رهاب الأجانب: لقد تعلم جميع المديرين ، دون استثناء ، في الصناعة في صفوف تايلور ومكيافيللي وبيتر دراكر. (ما الذي يمكنني فعله ، لم يعلمني أستاذي أي شيء آخر). لكن شعب إيران بذكائهم وإبداعهم نقلوا منتجاتهم من باطن الأرض إلى باطن الأرض وابتعدوا عن أعين أغيار. تظهر الانتصارات المذهلة في الصناعات العسكرية والدفاعية أنه كلما ابتعدت عن أعين النخبة ، زاد النجاح الذي حققته. يمكن رؤية هذه التطورات ليس فقط في الصناعة العسكرية ولكن أيضًا في علوم النانو وغيرها. حاول العدو تدميرها باسم الحداثة أو التخصص من أجل تدميرها ، لكنه لم يستطع. والعدو إما اغتالهم أو أطلق عليهم النار أو أغلق المصنع. لذلك ، حيثما حدث توقف للإنتاج ، فهذا يعني: أن للعدو نفوذ هناك ، وأهم عامل في ذلك هو البنوك. البنوك التي طبقت فكرة الصهيونية في نظام معقد للغاية تمكنت من تسجيل الانحطاط كعملية مصرفية إسلامية في بلد شيعي. وقوتهم أعلى من السلطات لأن المركز الفقهي للبنك المركزي يسعى إلى بنك الإسلام وليس أسلمة البنوك! ولا يقبل إلا الفقهاء الذين ليس لديهم مشكلة مع نظام الربا. وطريقتهم في إغلاق المصانع هي أيضًا طريقة للاحتجاز. عرض قرض الإنتاج! يعطون. هذا يحافظ على هدوء الإنتاج لفترة طويلة حتى تتم الموافقة على القرض: يقولون أنه ليس لديك سيولة: انتظر حتى تتم الموافقة على السيولة. يعطونك قرضًا عندما تكون نائمًا تمامًا وتكون الآلات قديمة. بسبب احتمالية ضعف الإنتاج ، لا يمكن للمديرين إعادة الأقساط فيقومون بالقبض عليهم ومصادرة المصنع. لكن الإنتاج تحت الأرض لا يخدع القروض. ولا علاقة له بالتأمين والضرائب والإيجار وما إلى ذلك! إنهم ينتجون الأحذية والملابس في قبو سكني. ويعطونه للباعة المتجولين بسعر عُشر السوق. مع صعود حركة طالبان في أفغانستان ، تطورت خياطة الملابس التقليدية والمنتجات السرية. لذلك ، فإن المنتجات تحت الأرض ، بعيدًا عن إشراف ومتابعة الغربيين ، تلبي احتياجات المجتمع. على عكس إنتاج الأراضي الذي يتأثر بانخفاض قيمة العملة الوطنية والتضخم وما في حكمه. سلسلة الإنتاج تحت الأرض كبيرة جدًا بحيث تلبي احتياجات جميع الأشخاص. وإلا فإن المصانع التي لديها عشرة بالمائة من الطاقة الإنتاجية لا تستطيع تلبية الحاجة. يتم إنتاج العديد من هذه السلع الأجنبية محليًا ، ولكن يتعين عليه استخدام علامة تجارية أجنبية لتجنب الضياع. يتم إنتاج أحذية Nubuck و Adidas والملابس العصرية وما إلى ذلك تحت الأرض ، لكن يتم تصنيفها بشكل مختلف. لذلك ، نرى أن المشتريات من المصادر الرسمية قد انخفضت أيضًا وانخفض الطلب عليها.

Yeraltı üretimi ile ekonomiden tasarruf

İran ekonomisi ancak yeraltı üretimi ile kurtarıldı ve güçlendi. Çünkü ekonomi yeryüzünde! Liberal bir ekonomidir ve anahtarı bu milletin düşmanlarının elindedir ve her zaman kırılmıştır. Ve hiçbir bakan onların rızası olmadan kurulamaz. Veya hükümet daha fazla ithalat yapmak zorunda kalana ve para birimi daha pahalı olana ve nihayetinde ulusal para birimi zayıflayana ve insanlar kendilerini fakir hissedip Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmek isteyene kadar sürekli oyun oynayan kümes hayvanları ve et endüstrisi. Nematzadeh gibi kendini sanayinin babası sayan güçlü bir bakan çok rahat söyleseydi yurt dışından da yönetici getirseydik! Yani İranlı yöneticilerin arzı tükendi. Bu tür bir düşünce, yabancı düşmanlığının öğretilerinden gelir: Sektördeki istisnasız tüm yöneticiler, Taylor, Machiavelli ve Peter Drucker'ın derslerinde öğrenmiştir. (Ne yapayım öğretmenim bana başka bir şey öğretmedi). Ancak İran halkı, zekası ve ustalığı ile ürünlerini topraktan yeraltına taşıdı ve Aghiar'ın gözünden kaçtı. Askeri ve savunma sanayilerindeki inanılmaz zaferler, seçkinlerin gözünden ne kadar uzak olursa, o kadar çok başarı elde ettiklerini gösteriyor. Bu ilerlemeler sadece askeri sanayide değil, nano ve diğer bilimlerde de görülebilir. Düşman onları yok etmek için modernite veya uzmanlaşma adına yok etmeye çalıştı ama başaramadı. Ve düşman onları ya öldürdü ya kovdu ya da fabrikayı kapattı. Bu nedenle, nerede üretimin durması varsa, bunun anlamı şudur: düşmanın orada etkisi vardır, en önemli faktörü bankalardır. Siyonizm fikrini oldukça karmaşık bir sistemde uygulayan bankalar, bir Şii ülkesinde dejenerasyonu İslami bankacılık operasyonu olarak tescil edebildiler. Ve güçleri yetkililerden daha yüksek çünkü Merkez Bankası'nın hukuk merkezi bankaları İslamlaştırmaya değil İslam'ı bankalaştırmaya çalışıyor! Ve sadece tefecilik sistemiyle sorunu olmayan hukukçuları kabul eder. Fabrikaları kapatma yöntemleri de bir tuzak yöntemidir. Üretim kredisi teklifi! verirler. Bu, kredi onaylanana kadar üretimi uzun süre sessiz tutar: likiditeniz olmadığını söylüyorlar: likidite onaylanana kadar bekleyin. Tamamen uyuduğunuzda ve makineler eskidiğinde size kredi veriyorlar. Yetersiz üretim ihtimalinden dolayı yöneticiler taksitleri iade edemeyecekleri için tutuklayarak fabrikaya el koyuyorlar. Ancak yeraltı üretimi kredileri kandırmaz. Ve sigorta, vergi, kira vs. ile ilgisi yok! Bir konut bodrumunda ayakkabı ve kıyafet üretiyorlar. Bir de pazarın onda biri fiyatına seyyar satıcılara veriyorlar. Afganistan'da Taliban'ın yükselişi ile geleneksel giyim ve yer altı ürünlerinin dikimi gelişmiştir. Bu nedenle yeraltı ürünleri, batılılaşmışların denetim ve takibinden uzak, toplumun ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Ulusal para biriminin devalüasyonundan etkilenen arazi üretiminin aksine, enflasyon ve benzeri. Yeraltı üretim zinciri o kadar geniştir ki tüm insanların ihtiyaçlarını karşılar. Aksi takdirde üretim kapasitesi yüzde on olan fabrikalar ihtiyacı karşılayamaz. Bu yabancı malların birçoğu yerli üretimdir ancak kaybolmamak için yabancı bir marka kullanmak zorundadır. Nubuk ve Adidas ayakkabılar, modaya uygun giysiler vb. hepsi yeraltında üretiliyor ancak farklı markalara sahipler. Dolayısıyla resmi kaynaklardan yapılan alımların da azaldığını ve bunlara olan talebin azaldığını görüyoruz.

فرم ارسال نظر  دستگاه آب قلیایی دکتر مومنی   |   ساخت وبلاگ   |   روانشناس ایرانی در لندن  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


 در 60 ثانیه وبلاگ خودتو بساز !! در 60 ثانیه وبلاگ خودتو بساز !! مشاهده