مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» گمرک را خالی کنید

گمرک را خالی کنید

بیش از 80میلیون تن کالای در انبار های گمرک رسوب کرده و در حال از بین رفتن هستند که به هر ایرانی سرانه هزار کیلو می رسد و همین امر باعث گرانی و تورم می شود. دلایل عمده آن ارزیابی های قانونی است که وارد کنندگان را از ترخیص آن نا امید و یا منصرف کرده است. لذا وزیر اقتصاد یا مجلس باید قانون اضطراری ترخیص را تدوین نمایند. براساس این قانون همه کالاهای انبار شده بیش از ده روز ترخیص و در اختیار کمیته اضطراری قرار گیرد تا بلافاصله توزیع شود. نحوه توزیع آنهم در سه مرحله انجام شود ابتدا در اختیار صاحبان کالا باشد تا بعد از توزیع محاسبات خود را انجام داده و حقوق گمرکی را بپردازند. اگر غیر از این باشد کالا توزیع نشده و به بهانه های مختلف در انبار شرکتها احتکار خواهد شد.و تاثیری در ارزانی نخواهد داشت. در مرحله بعدی در اختیار مجمع مال یا فروشگاههای زنجیره ای قرار گیرد و آنان پس از توزیع به قیمت مصوب مطالبات صاحبان کالا و گمرک و دوائر ذیربط را به نسبت پرداخت نمایند. در مرحله سوم مخصوصا در مورد کالاهای فاسد شدنی و تاریخ دار باید در اختیار مجمع امور صنفی قرار گیرد تا اصناف مربوطه به سرعت آن را در اختیار مردم قرار دهند. بدیهی است اگر معاملات منوط به نقدی یا قبل از توزیع باشد نتیجه ای نخواهد داد. لذا باید سریع کالا به دست مردم برسد و از مردم بهای عادلانه زیر قیمت دریافت شود. در قانون باید ذکر شود که کلیه مقررات مخالف ملغی می شود تا هیچکس مانع توزیع فوری کالا نباشد. البته میتوان محدودیت زمانی یا مکانی برای ان تعیین نمود: از جمله اینکه کالا بیش از یکماه و در موراد فاسد شدنی ها بیش از یک هفته در انبار گمرکات مانده باشند. لذا چنانچه وارد کننده ای در طول مدت تعیین شده ترخیص کند مالکیت صد در صد خواهد داشت ولی در غیر اینصورت مدیریت او حذف و مالیک وی مشروط می گردد. از انجا که وارد کنندگان کالاها معمولا از افراد ذی نفوذ هستند لذا راه فساد مالی بسته می شود. اغلب آنها از ارز دولتی استفاده کرده و یا لوازم غیر ضرور وارد کرده اند و همه آنها آورده مالی ندارند و از اعتبارات بانکی استفاده نموده اند که بطور طبیعی مانع رانت خواری انها می شود. و در نهایت وارد کنندگان آینده را منضبط تر کرده و مردم را صاحب اموال فراوان می کند تا زمینه کمبود کالا و گرانی از بین برود. یکی دیگر از مشکلات واردات زیاد باعث ورشکستگی تولید داخلی است. لذا در این ماده قانونی باید منظور شود که کالاهای مضر به تولید داخلی برگشت داده شوند و یا بعنوان صادرات دست دوم به کشورهای دیگر ارسال شوند و سود حاصله از ان به بودجه دولت در خزانه داری کل واریز شود.  

Empty customs

More than 80 million tons of goods have been deposited in customs warehouses and are being destroyed, which reaches one thousand kilos per Iranian, and this causes inflation and inflation. The main reasons are legal assessments that have discouraged or discouraged importers from clearance. Therefore, the Minister of Economy or the parliament must draft an emergency clearance law. According to this law, all stored goods must be cleared for more than ten days and given to the emergency committee to be distributed immediately. The method of distribution should be done in three steps, first it should be at the disposal of the owners of the goods, so that after the distribution, they can do their calculations and pay the customs duties. Otherwise, the goods will not be distributed and will be hoarded in the companies' warehouses under various pretexts, and it will have no effect on cheapness. In the next stage, it will be provided to the property assembly or chain stores, and after distribution, they will pay the claims of the owners of goods, customs and related departments in proportion to the approved price. In the third stage, especially in the case of perishable and dated goods, it should be provided to the union affairs assembly so that the relevant guilds can make it available to the people quickly. Obviously, transactions will not yield results if they are subject to cash or pre-distribution. Therefore, the goods must reach the people quickly and the people must receive a fair price below the price. It should be noted in the law that all conflicting regulations are repealed so that no one prevents the immediate distribution of goods. Of course, it is possible to set a time or place limit for it: including that the goods have been in the customs warehouse for more than a month and in the case of perishables for more than a week. Therefore, if an importer clears within the specified period, he will have 100% ownership, but otherwise his management will be eliminated and his ownership will be conditional. Since importers of goods are usually influential people, the way to corruption is closed. Most of them have used government currency or imported unnecessary supplies, and not all of them have brought in money and used bank credits, which naturally prevents them from being rent-seeking. Finally, it disciplines future importers and makes people more wealthy to eliminate shortages and high prices. Another problem with high imports is the bankruptcy of domestic production. Therefore, this legal article should provide that the harmful goods are returned to domestic production or sent as second-hand exports to other countries, and the profits from it should be paid to the government budget in the General Treasury.

فرم ارسال نظر



  ساخت وبلاگ   |   روانشناس ایرانی در لندن   |   دستگاه آب قلیایی دکتر مومنی  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


 در 60 ثانیه وبلاگ خودتو بساز !! در 60 ثانیه وبلاگ خودتو بساز !! مشاهده